top of page

הבדיקה נועדה לבדוק 3 נושאים:

  • האם המפרט הטכני ותוכניות המכר שמהוות חלק בלתי נפרד לחוזה בוצעו במלואם ע"י הקבלן.

  • האם התכנון של הדירה תואם לתקני הבניה העדכניים.

  • האם קיימים ליקויי בניה

לפני מינוי קבלן שיפוצים מומלץ לאמץ את דרך הפעולה הבאה:

להכין רשימה מלאה ושלמה של כל מה שנדרש לבצע, כולל סוג החומרים הנדרשים וכמויות הביצוע ובקצרה, מפרט וכתב כמויות מפורט.

 

Please reload

ליקויי בנייה

שמאות ליקויי בניה בדירה חדשה ויד שנייה.

ייעוץ ראשוני חינם - התקשר עכשיו 054-7547653

bottom of page