top of page

רכישת דירה לרוב נכנסת תחת קטגוריית הרגעים המאושרים ביותר אותם יכול לחוות אדם במהלך חייו. עם כל האושר שברכישת הדירה, חשוב מאוד להיכנס לתהליך עם עיניים פקוחות. אנשים רבים אינם מודעים לכך, אך בעת בניית הדירה עלולים להיגרם ליקויי בניה כאלה ואחרים, המחייבים תיקון מיידי ומהיר. בנוסף, ליקויי בניה אינם בהכרח דבר אותו נוכל לראות בבואנו לרכוש את הדירה. אמנם הקבלן נושא באחריות מסוימת על ליקויי בניה, אך עם זאת, קיימים ליקויי בניה עליהם קיימת אחריות לשנה בלבד, כך שאם ליקוי הבניה לא אובחן בזמן – לא נוכל לדרוש מהקבלן פיצוי עבורו. מסיבה זו, קיימת חשיבות גדולה לביצוע בדיקת דירה טרם הרכישה, או לפחות סמוך לה ככל הניתן. בכל מקרה, על הבדיקה להתבצע על ידי מהנדס בדיקות מוסמך.

 

מהו "מהנדס בדיקות"?

מהנדס בדיקות הינו, למעשה, מומחה לבדיקות בתים. מדובר באדם המחזיק בתואר הנדסי מתקדם, והינו בעל רישיון בתוקף במדור מבנים. בדרך כלל, יהיה מהנדס בדיקות בעל חברה או משרד – וזאת בניגוד למהנדס זוטר, הנשלח לביצוע עבודות על ידי המשרד בו הוא עובד. על מהנדס בדיקות לעסוק גם בשמאות נזיקין – וזאת על מנת שיוכל להעריך היטב את הליקויים בדירה ויציע מפרט ריאלי לתיקונם. במסגרת הבדיקה, ייתן מהנדס הבדיקות הערכת מחיר לתיקון הליקויים שהתגלו – מסיבה זו, חשוב שיעסוק גם בשמאות נזיקין. בנוסף, מהנדס בדיקות איכותי, העוסק שנים בתחום, יידע כיצד לכוון את בעלי הדירה בנוגע לדרך הפעולה הנכונה והטובה ביותר במידה והתגלו ליקויים. במסגרת הבדיקה, יצלם מהנדס בדיקות את הליקויים שהתגלו בדירה וינסח חוות דעת מקצועית.

 

מדוע חשוב שבדיקת הבית תתבצע דווקא על ידי מהנדס בדיקות?

מהנדס בדיקות מהסוג שצוין לעיל הינו אדם מקצועי, אשר מוכר על ידי בית המשפט כמומחה. בדיקה שאינה מתבצעת על ידי מהנדס כזה לרוב לא תזכה להתייחסות יתרה מצד בית המשפט, כמו כן עלולה להכיל שלל טעויות אותן לא יבצע מהנדס בדיקות. בשל נסיונו הרב, יכול מהנדס הבדיקות לתת חוות דעת מקצועית הן בנוגע לליקויי הדירה והן בנוגע לתיקונים הנדרשים בה, תוך התחשבות במצב ומתן הערכה ריאלית ביותר. עניין זה יסייע לבעל הדירה בבואו לשאת ולתת עם הקבלן ממנו רכש את הדירה.

 

מהי החשיבות אותה מייחס בית המשפט לחוות דעתו של מהנדס בדיקות?

בית המשפט מייחס חשיבות רבה לחוות דעתו של מהנדס בדיקות מקצועי. כאשר חוות הדעת נכתבת כראוי ואליה מצורפות תמונות של הליקויים, לעיתים קרובות, בית המשפט יקבל את חוות הדעת כלשונה ללא דיון נוסף בנושא. עניין זה יסייע רבות לבעל או בעלי הדירה בהתמודדות בבית המשפט מול הקבלן או חברות הביטוח, אשר לרוב שוכרות מומחים מטעמן לצורך הדיונים בבית המשפט. למעשה, חוות דעתו של מהנדס בדיקות עשויה "להטות את הכף" לטובתו של בעל הדירה באופן משמעותי ואף מוחלט.

מהנדס בודק

חשיבות השכרת שירותי מהנדס בדיקות אל מול בודק שאינו מהנדס

ייעוץ ראשוני חינם - התקשר עכשיו 054-7547653

מהנדס בדיקות
bottom of page