top of page

בדק בית לפני גמר אחריות הקבלן

במקרים רבים בהם רוכשים מוצר ושירות, אנו נהנים מתוקפת אחריות לאחר הרכישה. במהלך תקופה זו, ביכולתנו לפנות אל המוכר או נותן השירות, ולדרוש לתקן פגמים ובעיות שהתגלו. חשיבותה של האחריות גדולה במיוחד כאשר מדובר בקניות משמעותיות, אשר תיקונן יארך זמן רב או יהיה יקר במיוחד. לכן, מובן כי בעת קניה של בית, שהינה לרוב הרכישה היקרה ביותר אותה אדם יבצע בחייו, לאחריות הקבלן משקל גדול. על מנת שלא לפספס את תקופת האחריות, חשוב מאוד לבצע בדק בית בהקדם.

 

תקופת הבדק

כדי להבין מהי תקופת אחריות הקבלן, ראשית, יש להבדיל בין שני מונחים: תקופת הבדק ותקופת האחריות. תקופת הבדק מתחילה במועד בו הדירה הועמדה לרשות הקונה וחלה בין שנה לשבע שנים, בהתאם לסוג הליקוי שנמצא. במהלך תקופה זו מחויב הקבלן לתקן ליקויי בניה אשר זוהו בתהליך בדק בית. במידה והקבלן סבור כי סיבת הליקוי נעוצה בדיירי הבית, חלה עליו החובה להוכיח זאת. תקופה זו מכונה לעיתים "שנת הבדק", ויש שסוברים בשוגג כי מדובר בשנה בה לא ניתן לתבוע את הקבלן בגין ליקויים שאותרו במהלך בדק בית. אולם, ההפך הוא הנכון, רצוי לגלות את הליקויים עוד בתקופה זו ולפעול בהקדם.

 

תקופת האחריות

המונח השני, תקופת האחריות, מתייחס לתקופה אשר מתחילה בתום תקופת הבדק ונמשכת שלוש שנים. במהלך שנים אלו, אם בעקבות בדק בית נמצא ליקוי, חובת ההוכחה חלה על הרוכש. כלומר, על רוכש הדירה להוכיח כי הליקוי נגרם באשמת הקבלן, בשל התכנון, העבודה או החומרים בהם השתמש. כשמה, תקופת האחריות היא תקופה בה הקבלן עדיין נושא באחריות לעבודה אשר ביצע. לכן, קיימת בהחלט אפשרות כי הקבלן ימצא אשם ויאלץ לתקן את הליקויים על חשבונו.

 

מתי כדאי לבצע בדק בית?

מומלץ ביותר לבצע בדק בית בהקדם האפשרי. הזמן האופטימלי להתחיל בתהליך בדק בית הינו לאחר קבלת הדירה, לפני האכלוס וטרם הכנסת הרהיטים. באופן זה, ניתן לבצע בדק בית מקיף, מבלי להיתקל במכשולים ולהפריע ליושבי הבית. יתרה מכך, ישנה משמעות לזיהוי ליקויים אשר עלולים לפגוע בבטיחות או בנוחות. כאשר מתבצע בדק בית על ידי חברה מומלצת לפני האכלוס, ניתן לטפל בבעיות בהקדם ולהימנע ממצבי סיכון או פגיעה באיכות החיים. יתרון נוסף הוא האפשרות לגלות את ליקוי הבניה בשלבו הראשוני, לפני שהספיק להחמיר ובכך לקצר את זמן הטיפול.

 

טיפול בליקוי בזמן תקופת הבדק

מעבר ליתרונות שצוינו, מצוי כמובן גם היתרון הכספי והמשפטי בביצוע בדק בית טרם האכלוס. תהליך הטיפול בליקויי בניה במהלך תקופת הבדק הינו פשוט יותר, כיוון שחובת ההוכחה חלה על הקבלן. כאשר מתגלה ליקויי בניה במהלך בדק בית בשלב זה, מהנדס מקצועי יכול לנסח חוות דעת ברורה, להציע פתרון מתאים ולדרוש מהקבלן לפעול בהתאם.

ייעוץ ראשוני חינם - התקשר עכשיו 054-7547653

אחריות קבלן
תקופת הבדק
bottom of page