top of page

למרבה הצער באחוז לא קטן של עבודות בנייה מתגלות מחלוקות בין הלקוח לבין הקבלן. כצעד ראשון, מזמין הצד הנפגע, חוות דעת מומחה לאיתור הליקויים בנכס אותה יעביר להתייחסות הקבלן.

לעיתים המחלוקת נפתרת בשלב זה, ואולם כאשר הצד השני אינו מסכים, הצד הנפגע יכול לנקוט בדרכים הבאות:

  • לפנות לערכאות כגון, המפקח על המקרקעין, בית משפט לתביעות קטנות או בית משפט השלום.

  • לפנות למגשר מוסמך (מותנה בהסכמת הצד השני).

  • לפנות לבורר (מותנה בהסכמת הצד השני).

 

 

חוות דעת נגדית או חוות דעת מטעם בית המשפט
  • לעיתים, הצד השני מגיש חוות דעת מומחה מטעמו, על מנת להוכיח כי עבודותו התבצעה כנדרש ואין ליקויים בדירה. במידה והחוות הדעת שונות בהיקף הליקויים שנמצאו, בית המשפט יצטרך להכריע וכאן חשוב לשכור שירותי בדק בית איכותיים מהשורה הראשונה, כזו שקבילה בבית המשפט.

  • כשאין ברירה ופונים לבית המשפט בעניין, השופט מקצועי ככול שיהיה ובעל הניסיון המקיף ביותר, לא ביקר בנכס בכדי לראות את הליקויים ולמען האמת כנראה שאינו מהנדס כלל, ומכאן שאינו מבין בליקויי בניה או נזקי צנרת, במצב שכזה, יזמן בית המשפט חוות דעת מומחה מטעמו, כזו שאמורה להביא להחלטה כיצד יש לפסוק בעניין.

 

 

המומחים ההנדסיים המעורבים בהליך יישוב המחלוקת
  • מומחה המספק חוות דעת בליקויי בניה

  • מגשר שתפקידו לגשר על המחלוקות ולהגיע לתוצאה שמוסכמת על הצדדים

  • בורר שתפקידו לפסוק במחלוקת

  • מומחה מטעם בית המשפט בהתאם לחוות דעתו יפסוק בית המשפט וכן בנוגע לעלויות

 

 

ארתור וייס מהנדס מומחה מטעם בית המשפט

ארתור וייס בעל תעודת מגשר שמוכרת ע"י בית המשפט (מצ"ב), פסק בבוררויות מוצלחות שהופנו אליו מטעם איגוד המהנדסים, משמש כמומחה מצד מזמיני עבודה או קבלנים וכן מקבל הפניות ישירות לחוות דעת מצד בית המשפט.

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט 

ייעוץ ראשוני חינם - התקשר עכשיו 054-7547653

bottom of page