top of page

חוות דעת מומחה בנוגע לנזקים וליקויי בניה ניתנות ע"י מהנדסי בנין ושמאי נזיקין.

חוות דעת נדרשות כצעד לפני פנייה לערכאות שיפוטיות. חוות הדעת מצביעות בד"כ על הגורמים לנזקים ועל עלות תיקון הנזקים.

 

הזמנת חוות דעת על ידי מהנדס מומחה

חוות דעת מומחה שבוצעה באופן מקצועי בדרך כלל מספיקה ע"מ לשכנע את הגורם ליקויים לתקן את הנדרש תיקון מבלי להגיע לבית המשפט, היות וזו הדרך הנכונה והכלכלית ביותר לפתור את המחלוקת בין הצדדים ואולם במידה ולא, אין מנוס אלא לבקש סעד מבית המשפט. חשוב להגיע לבית המשפט עם חוות דעת מנומקת ומנוסחת היטב. חשוב לדעת כי הפרזה בשווי תיקון הליקויים/נזקים איננה מטיבה עם מזמיני חוות הדעת. עם זאת עלות תיקון נזקיי רטיבות או ליקויי בניה יכולה להיות כרוכה בהוצאות רבות החל מעשרות אלפי שקלים ועד לכדי מאות אלפי שקלים, תלוי בליקויים הקיימים בדירה או בנכס, כמובן שכל האמור יתורגמו לתוך דוח חוות דעת  המומחה.

 

חוות דעת מקצועית

נותן חוות הדעת חייב להיות מומחה, דהיינו בעל ידע וניסיון רב בתחום בו הוא נדרש לחוות את דעתו. קשה לאדם מן השורה לדעת במי יבחר לקבלת חוות דעת, במיוחד כאשר האינטרנט מוצף בהודעות ממומנות. הדרך הנוחה היא לבחור מומחה שבית המשפט נתן בו את אמונו ובחר בו כמומחה מטעמו.

 

ארתור וייס מהנדס מומחה מטעם בית המשפט

אינג' ארתור וייס הינו מהנדס אזרחי בוגר הטכניון בעל תואר שני, מגיסטר, וניסיון של מעל 30 שנה בתחומים השונים של בינוי ומשמש כמומחה מטעם בית המשפט השלום, בית המשפט לתביעות קטנות ומטעם המפקח על המקרקעין.

 

אינג' ארתור וייס

מהנדס אזרחי M.Sc

חוות דעת מומחה ליקוי בניה

מתי ואיך להזמין חוות דעת מומחה

ייעוץ ראשוני חינם - התקשר עכשיו 054-7547653

bottom of page