top of page

שנת בדק

"שנת בדק" הינו למעשה מושג שהומצאו על ידי קבלנים, ואינו באמת משקף את החוק בעניין קנייה ומכר של דירות. בתיאוריה אמורה שנה זו לבוא לקראת רוכשי הדירות, כך שיהיה להם לפי לפנות לאחר מעבר לדירה החדשה במידה והתגלו ליקויים, אך בפועל, באמצעות שנת בדק, יכולים קבלנים רבים להתנער מהאחריות שלהם לליקויים שונים בדירה, בטענה כי השנה כבר חלפה והם אינם אחראים עוד על הנכס. הרי לפניכם כל מה שצריך לדעת על המונח שנת בדק ועל ההתנהלות בתקופה זו.

 

מהי תקופת בדק בית?

החוק הפשוט קובע כי כל קבלן המוכר את הדירה יהיה חייב לתקן ליקויים המתגלים בה. על מנת להגן על רוכשי הדירות, נקבעה בחוק "תקופת בדק" לאחר רכישת הדירה, שמטרתה להגן על הרוכשים במידה ומתגלים ליקויים שונים בדירה. החוק קובע מספר שונה של "שנות אחריות" במקרים שונים, ומפרט באופן ספציפי כמה שנות אחריות יש לכל סוג של תקלה או ליקוי. מכאן, שתקופת בדק בית יכולה לנוע בין שנה לשבע שנים. לדוגמא:

  • צנרת, ובכלל זה מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים.

  • חדירה של רטיבות לגג, לקירות או למקלט – שלוש שנים.

  • מנועים, מכונות ודודים – שלוש שנים.

  • סדקים העוברים בקירות ובתקרות – חמש שנים.

  • קילופים בחיפוי החיצוני של הדירה – שבע שנים.

 
אז מהי שנת בדק ומה ההבדלים בינה לבין תקופת בדק בית?

"שנת בדק" הינה מושג הנטבע על ידי קבלנים. מדובר למעשה בפיקציה, שכן החוק קובע מספר שנות אחריות לתיקון כל ליקוי. באמצעות מושג זה, מנסים קבלנים רבים "להתנער" מאחריותם לטיפול בתקלות או בליקויים שונים המתגלים בדירה, בטענה ש"כבר אין אחריות" על אותו ליקוי או נזק. חשוב להבין כי לכל ליקוי מספר שנות האחריות שלו, ומומלץ לבדוק היטב את הליקוי ואת מספר שנות האחריות הקבועות לו על פי חוק – ולא על פי האינפורמציה שהקבלן מעביר לנו.

 
אם כך, מדוע המונח "שנת בדק" עדיין קיים בבתי המשפט?

לעיתים קרובות, בתי המשפט מפרשים באופן שגוי את המונח שנת בדק, או לחילופין – מזמינים מומחה המסתמך על פרשנות שגויה של החוק בכל הנוגע לשנת בדק. בפועל, חשוב להבין כי שנת בדק הינה מונח לכל דבר ועניין, ואינה פרי חקיקה – בניגוד לתקופת בדק בית. על פי החוק, "תקופת בדק – תקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה". מדובר בתקופת בדק ולא בשנת בדק, הנקבעת, כאמור, לפי פרמטרים שונים ובאופן ספציפי לכל ליקוי. במסגרת התקופה הזו, רוכש הדירה אינו חייב להוכיח כי הליקויים הקיימים בדירה נגרמו על ידי הקבלן. הקבלן מחוייב לבצע תיקונים אלה בכל מקרה. יחד עם זאת, על מנת לנסות ולהמנע ממצבים בהם מתגלה ליקוי בדירה בזמן המגורים שם, והצורך להתמודד מול הקבלן על מנת לתקן את הליקוי, מומלץ תמיד לבצע בדק בית על ידי מהנדס מומחה טרם המעבר, ואפילו טרם הרכישה, כדי להבטיח כי הבית תקין, ללא כל ליקויים ומתאים למעבר מיידי.

ייעוץ ראשוני חינם - התקשר עכשיו 054-7547653

חוק המכר
חוק מכירת דירה
bottom of page