top of page

בבואך לשפץ את הנכס, ראשית עליך ללמוד את ליקויי בניה אותם תהיה מועניין לתקן על ידי קבלן שיפוצים.

 

לפני מינוי קבלן שיפוצים מומלץ לאמץ את דרך הפעולה הבאה:

  • להכין רשימה מלאה ושלמה של כל הנדרש לבצע, כולל סוג החומרים הנדרשים וכמויות הביצוע, ובקצרה, מפרט וכתב כמויות מפורט;

  • לקבל המלצות על קבלני שיפוץ, לבדוק ולהתרשם מאיכות עבודתם בשיפוצים קודמים ולהגיש את המפרט וכתב הכמויות לפחות ל- 3 קבלני שיפוץ לקבלת הצעת מחיר.מומלץ לוודא כי קבלני השיפוץ אליהם פונים יהיו רשומים אצל רשם הקבלנים בענף 131.

  • לבחון את ההצעות המתקבלות ולנהל משא ומתן לבחירת ההצעה הטובה ביותר.

 

במהלך השיפוץ מומלץ כי מהנדס מומחה יוודא כי השיפוץ מתנהל על פי המפרט ובסוף העבודה מומחה ליקוי בניה יאשר את העבודה.

 

לא מומלץ להקדים תשלום לקבלן אלא לשלם לפי קצב התקדמות עבודתו.

מומחה ליקויי בניה יאפשר להציג לקבלן את המצב לאשורו ולדרוש ממנו לבצע תיקון עומק ולא שיטחי.

 

אימוץ הצעדים שלעיל יקטין או ימנע לחלוטין מחלוקות ואי נעימויות הקשורות לליקויי בנייה ותוספות כספיות עתידיות. 

 

אינג' ארתור וייס

מהנדס אזרחי M.Sc

בדיקת ליקויים בעבודת שיפוצים

בדיקת ליקויי בניה בעבודות שיפוצים 

ייעוץ ראשוני חינם - התקשר עכשיו 054-7547653

bottom of page