top of page

יעוץ הנדסי מהווה נדבך ראשון לפני שמתחילים בפרויקט בניה. על מנת שלא נידרש לחוות דעת מומחים לליקויי בנייה או למחלוקות עם קבלנים בעניין עבודות נוספות או חריגות, יש הכרח בליווי מהנדס בדיקות לפרויקט.

 

תאום התכנון

הליווי ההנדסי כולל ראשית כל תאום בין כל המתכננים השונים. בבנייה פרטית המתכננים כוללים את האדריכל, הקונסטרוקטור, יועץ ביסוס, מהנדס האינסטלציה הסניטרית ומהנדס החשמל. בבניה למוסדות מתווספים יועצים ומתכננים נוספים כגון יועץ בטיחות, יועץ מיגון, יועץ נגישות, אדריכל פנים, אדריכל פיתוח, יועץ איטום, יועץ אלומיניום, יועץ שילוט ועוד. אין ספק כי נדרשת יד מכוונת ומתאמת בין כל היועצים והמתכננים, אפילו בבנייה פרטית של צמוד קרקע, אחרת מזמין העבודה שאינו מבין בתוכניות ומפרטי בנייה לא יכול להיות בטוח כי התכנון כולל את כל מה שנדרש על ידו ובנוסף כל טעות שנובעת מחוסר תיאום בין תוכניות יועץ אחד למשנהו עלולה לגרום לביצוע מוטעה ועלויות נוספות לתיקון.

 

פיקוח צמוד
  • ביצוע נכון על פי התוכניות, המפרטים והתקנים;

  • אישור תשלומים לקבלנים על פי התקדמות הביצוע;

  • מעקב אחר לוח הזמנים של הפרויקט.

 

ניהול הנדסי

בפרויקטים מורכבים נדרש מנהל פרויקט ע"מ להבטיח של העוסקים במלאכת הפרויקט  וכוללים את המתכננים והיועצים, הקבלנים במקצועות השונים והפיקוח מסונכרנים על תוכנית העבודה ומבצעים אותה בהתאם תוכנית האדריכלית, עדיף שהמפקח יהיה גם מהנדס בדיקות, כך שלפני מסירת הפרויקט תהיה בקרה הנדסית.

 

חברת ארתור וייס מהנדסים בע"מ

מהנדס בדיקות ארתור וייס עסק שנים רבות בתאום, פיקוח וניהול של פרויקטים ליחידים ולרשויות, פרויקטי מגורים, תשתיות, מסחר ומשרדים.

לחברה אנשי מקצוע בתחומים שונים ומגוונים, מהנדס ארתור וייס מעורב אישית בכל פרויקט ופרויקט. הניסיון הרב שצבר בתכנון, בביצוע, בבוררויות ובחוות דעת על ליקויי בנייה תורמות באופן מיוחד למניעת ליקויים ומחלוקות עתידיים עוד בשלבים מוקדמים של התכנון והביצוע.

 

 

אינג' ארתור וייס

מהנדס אזרחי M.Sc

פיקוח ותאום

bottom of page