top of page

בניית בית פרטי הינו חלום של משפחות רבות, בית שיתוכנן על ידם מא' עד ת' ולא בית שמישהו אחר בנה שלא על פי טעמם ואולם למי שלא עוסק בכך ביום יום צפויים מסכת מכשולים ארוכה וקשה!

 

ראשית, יש לבדוק מה ניתן לבנות על חלקת השטח שרוצים לרכוש, הדבר מוסדר ע"י תוכנית בינוי עירונית - תב"ע, והיא כוללת בין היתר מספר הקומות, שטח כל קומה ומרחק האזור הבנוי מגבולות המגרש.

 

שנית, יש צורך בצוות מתכננים שכולל אדריכל, קונסטרוקטור, מהנדס חשמל ומהנדס אינסטלציה. ניתן להוסיף מעצב פנים ואדריכל פיתוח. יש לדעת כי התכנון משפיע באופן מהותי על העלויות הסופיות של הבינוי. בנוסף יש להפנים כי לשינויי תכנון תוך כדי בנייה יש מחיר והוא לא נמוך.

 

יש להחליט האם הבנייה תהיה ע"י "קבלן מפתח", דהיינו קבלן שאחראי על כל הבנייה או ע"י קבלנים שונים על פי התמחותם (קבלן שלד, קבלן אלומיניום, קבלן אינסטלציה, קבלן חשמל, קבלן גבס, קבלן טיח ועוד). לכל אפשרות שלעיל יש יתרונות ויש חסרונות. 

 

לאופן החוזים עם הקבלן יש משמעות גדולה מאוד על המחיר הסופי ועל האיכות של הבנייה. חוזים שאינם חד משמעיים מאפשרים לקבלן "פרצות" שבגינן ידרוש תוספות מחיר או לחלופין יעשה עבודה לא איכותית. לקראת סיום תהליך הבניה מומלץ לפנות למהנדס בדיקות אשר יבצע ביקורת ליקויי בניה.

 

אינג' ארתור וייס

מהנדס אזרחי M.Sc

 

 

ביקורת ליקויי בניה - בניית בית פרטי

ייעוץ ראשוני חינם - התקשר עכשיו 054-7547653

bottom of page