top of page

ניהול, תאום ופיקוח

ייעוץ הנדסי מהווה נדבך ראשון לפני שמתחילים בפרויקט הנדסי. ע"מ שלא נידרש לחוות דעת מומחים בקשר לליקויי בנייה או למחלוקות עם קבלנים בעניין עבודות נוספות או חריגות, יש הכרח בליווי מהנדס בדיקות לפרויקט.

תמ"א 38 הינה יוזמה מבורכת שנועדה לחזק מבנים ישנים לעמידות טובה לרעידת אדמה על פי התקנים החדשים ותוך כדי זאת לאפשר שיפוץ המבנה הישן תוך תוספת שטח לדירות הקיימות שכולל בד"כ ממ"ד, מרפסת שמש, מעלית והתחדשות עירונית, תוך תוספת יחידות דיור בעצם סוג של win-win, כל הצדדים מרוויחים. חשוב לזכור כי לפני מסירת הפרויקט לדיירים מומלץ להיוועץ עם מהנדס בדיקות מומחה

לבניית בית צמוד קרקע אתגרים מיוחדים המחייבים מומחיות מיוחדת. בית צמוד קרקע הינו יחידת דיור אחת או דו-משפחתי שאמור להיות מותאם לדרישות בעלי הדירה וזאת בניגוד לבנייה רוויה כאשר לרוכש ישנה השפעה מינימלית על מבנה הדירה ועיקר השפעתו היא על סוג התגמירים ומעט על חלוקת הפנים.

Please reload

bottom of page